Merhaba kısaca açıklamak istiyorum.

Ruh eşimle 4 yıl önce tanıştık. 2 yıl önce başka biriyle evlendi. Ruh ailesi üyeleri ile destek bağlantıları aktifti ancak hiçbiri sürmedi. Dengesiz arkadaşlıkları bitirdim, ama yeni arkadaş gelmedi. Bir iş bulamıyorum, karmik aile ile çözüldü. Tüm bu yükselen semptomları ve gereksinimleri tek bir odada yaşıyorum. Tamamen izole oldum ve nedenini anlamıyorum. 2 yıldır. Nerede yanlış yapıyorum. Acı içerisindeyim. Daha hafif olmayı umuyordum. İşaretler ve eşzamanlılık çok fazla ama beni kandırıyorlar. Çünkü hiçbiri olmuyor. Hiçbiri tezahür etmiyor. Yaprak hareket etmiyor.

Türkiye 33 yaş famele

Here's the English translation...

Hello I want to explain briefly. We met my soul mate 4 years ago. She married another 2 years ago. Support links with spirit family members were active but none lasted. I have finished unbalanced friendships, but no new friends have arrived. I can't find a job, it was resolved with the karmic family. I experience all these rising symptoms and needs in a single room. I was completely isolated and I do not understand why. for 2 years. Where am I doing wrong. I'm in pain. I was hoping to be lighter. Signs and synchronicity are great, but they are deceiving me. Because nothing happens. None of them are manifesting. The leaf does not move. Turkey 33 years to FAMEL